Irlavas pagasta Lieldienu ceļojošā kausa izcīņas sacensības FLORBOLĀ. /3:3/ vīriešu un sieviešu komandām.

 

 

NOLIKUMS.

 

 

 

1.Laiks un vieta.       Sacensības notiks 2019. gada 22.aprīlī 11:00

                                 Irlavas sporta namā.

2.Mērķis un uzdevumi. Radīt iespēju Irlavas, Tukuma un citu

                                 novadu iedzīvotājiem aktīvi un saturīgi pavadīt

                                 brīvo laiku.Pilnveidot prasmes un iemaņas.

3.Vadība.                  Sacensības organizē sporta klubs,, IRLAVA’’,

                                Sadarbībā ar FK,,Irlava’’ un Irlavas un Lestenes

                                 pagastu pārvaldi.

4.Dalībnieki.             Sacensībās piedalās Irlavas pagasta un citu

                                 pašvaldību attiecīgā sporta veida piekritēji.

                                 Komandā var pieteikt 5 spēlētājus, no kuriem

                                 viens ir vārtsargs.

5.Sacensību norise.     1) sacensības notiek  atbilstoši florbola

                                 noteikumiem.Atkāpes tiek atrunātas pārstāvju

                                 sanāksmē 15.min. pirms sacensībām.

                                  2) galvenais tiesnesis  ir tiesīgs izlemt sacensību

                                  norises kārtību ņemot vērā dalībnieku skaitu.

6.Dalības nauda.       Iepriekš piesakoties  5 EUR no komandas.

                                  Sacensību rītā  20 EUR.

7.Pieteikšanās.          Līdz 20. aprīļa pl.15:00 pa tel. 26598997                              

8.Apbalvošana.         Pirmo trīs vietu ieguvējas komandas saņems

                                piemiņas medaļas. Uzvarētāji ceļojošo kausu.

22.03.2019.                             Sacensību galvenais tiesnesis:

 

                                                                                                     /A.Švāns/